วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
title
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301,0302 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ตอน 2 ระหว่าง กม.57+100 - กม.84+041 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,100 ม.) 03/05/2567 eb-สส/28/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
17 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.65+935 - กม.66+645 ปริมาณงาน 1 แห่ง (450.80 ม.) 03/05/2567 eb-สส/29/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
18 ซื้อไฟกระพริบ Solar Cell ขนาด 300 มม.ชนิด LED 270 หลอดสีเหลือง พร้อม เสา ขนาด 4"x4.00 ม. 10/04/2567 337/45/96/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
19 ซื้อป้ายเตือนทางโค้งโซล่าเซลส์ ขนาด 60x75 ซม. ติดสติกเกอร์เกอร์ Diamond Grade หลอด LED 10/04/2567 337/60/95/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
20 ซื้อหลักล้มลุกสีส้ม ขนาด 75 ซม. 10/04/2567 337/60/94/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
21 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 10/04/2567 337/45/93/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
22 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีขาว (หน้า 36 นิ้ว) ขนิด Very High Intensity Grade 10/04/2567 337/60/92/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
23 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางพรม - สมุทรสงคราม ระหว่าง กม.39+900 - กม.40+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/05/2567 eb-สส/30/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
24 จ้างเหมาทำการตีเส้นและเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 และ ทางหลวงหมายเลข 3337 09/04/2567 สส(จ)/91/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
25 จ้างเหมาทำการงานตกแต่ง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมผิวโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 7 ระหว่าง กม.66+650 - กม.70+510 09/04/2567 สส(จ)/101/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
26 จ้างเหมาทำการงานตกแต่ง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมผิวโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 6 ระหว่าง กม.57+250 - กม.61+505 09/04/2567 สส(จ)/100/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
27 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ระหว่าง กม.114+698 - กม.116+100 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,401 ตร.ม.) 30/04/2567 eb-สส/13/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
28 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางพรม - สมุทรสงคราม ระหว่าง กม.40+630 - กม.42+406 ปริมาณงาน 1 แห่ง (44,434 ตร.ม.) 01/05/2567 eb-สส/16/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
29 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 9 ระหว่าง กม.72+485 - กม.74+792 LT, กม.73+900 - กม.74+792 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (43,333 ตร.ม.) 01/05/2567 eb-สส/20/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
30 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 8 ระหว่าง กม.56+170 - กม.57+332 LT.,กม.55+930 - กม.57+332 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (42,624 ตร.ม.) 01/05/2567 eb-สส/19/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,571 รายการ