วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
title
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 3 ระหว่าง กม.79+458 - กม.80+826 ปริมาณงาน 1 แห่ง (43,808 ตร.ม.) 01/05/2567 eb-สส/18/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
32 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3088 ตอนควบคุม 0101 ตอน ราชบุรี - ปากท่อ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+270 - กม.18+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง (42,600 ตร.ม.) 30/04/2567 eb-สส/14/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
33 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3339 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยชินสีห์ - ราชบุรี ระหว่าง กม.5+950 - กม.9+140 ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,010 ตร.ม.) 01/05/2567 eb-สส/15/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
34 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางแพ - บางพรม ตอน 1 ระหว่าง กม.0+475 - กม.6+155 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (53,425 ตร.ม.) 01/05/2567 eb-สส/17/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
35 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) ๓.๒ mm. Thickness Class I Type II ทางหลวงหมาย ๓๕ ตอน ๑ 29/04/2567 eb-สส/27/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
36 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0402 ตอน ปากท่อ - สระพัง ตอน 5 ระหว่าง กม.130+810 - กม.132+100 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,770 ตร.ม.) 30/04/2567 eb-สส/10/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
37 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 2 ระหว่าง กม.66+650 - กม.67+545 ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,640 ตร.ม.) 30/04/2567 eb-สส/12/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
38 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากท่อ - ห้วยศาลา ระหว่าง กม.5+510 - กม.7+171 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,242 ตร.ม.) 30/04/2567 eb-สส/11/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
39 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0402 ตอน ปากท่อ - สระพัง ตอน 1 ระหว่าง กม.128+400 และ กม.129+700 ปริมาณงาน 2 แห่ง (332 ม.) 26/04/2567 eb-สส/9/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
40 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 3336 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกวัด - บ้านไร่ ระหว่าง กม.2+600 - กม.3+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.500 กม.) 29/04/2567 eb-สส/8/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
41 ซื้อน้ำมัน 2 ที 04/04/2567 337/35/90/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
42 ซื้อเสื้อกั๊กสีดำพร้อมปักชื่อแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 04/04/2567 337/60/89/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการประชาชนมีส่วนร่วมฯ ทางหลวงหมายเลข 325) 02/04/2567 337/40/82/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการประชาชนมัส่วนร่วมฯ ทางหลวงหมายเลข 3335) 02/04/2567 337/40/81/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงการประชาชนมีส่วนร่วมฯ ทางหลวงหมายเลข 3336) 02/04/2567 337/60/80/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,571 รายการ