วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
title
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 14 นิ้ว 12/03/2567 337/85/67/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
77 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูง 12.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.66+700 - กม.69+000 11/03/2567 สส(จ)/65/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
78 ยางรถยนต์ขอบ 15/70/15 11/03/2567 337/-/43/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11/03/2567 337/60/64/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
80 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป 11/03/2567 337/60/63/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
81 จ้างหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 04/03/2567 337/-/11/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
82 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 04/03/2567 337/60/61/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
83 ซื้อสายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว 04/03/2567 337/85/60/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
84 ซื้อสายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว 04/03/2567 337/85/66/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
85 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 13/02/2567 337/-/10/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
86 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 13/02/2567 337/-/36/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) 13/02/2567 337/-/35/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
88 แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง (แบบที่ 9) หน้า 36 นิ้ว ชนิด Very High Intensity Grade 13/02/2567 337/60/57/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
89 ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ 13/02/2567 337/60/56/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
90 ซื้ิอวัสดุไฟฟ้า 13/02/2567 337/45/55/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,571 รายการ