วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
title
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ขายทอดตลาดเครื่องจักร - ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 3 รายการ 12/01/2567 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ขายทอดตลาดเครื่องจักร - ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 10/09/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ขายทอดตลาดพัสดุเก่าหมดความจำเป็น (ขายตามสภาพ) จำนวน 22 รายการ(งานนอกเงินทุนฯ) 22/07/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ขายทอดตลาดพัสดุเก่าหมดความจำเป็น(ขายตามสภาพ) จำนวน 22 รายการ (งานนอกเงินทุน) 25/06/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร-ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 15 เครื่อง 30/11/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ขายทอดตลาดเครื่องจักร – ยานพาหนะ ชำรุด (ขายตามสภาพ) (งานเงินทุน) จำนวน 15 เครื่อง 28/10/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ประกาศผลขายทอดตลาดวัสเดุเครื่องจักร - ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 14/09/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 13/08/2563 100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ประกาศผลขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร – ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 11 รายการ 03/04/2563 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร – ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 11 รายการ 03/03/2563 5,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร - ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) (ครั้งที่ 3) 28/02/2563 13,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ขายทอดตลาดเครื่องจักร - ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 11 รายการ (ครั้งที่ 3) 29/01/2563 13,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร - ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 11 รายการ (ครั้งที่ 2) 27/01/2563 26,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร - ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 11 รายการ (ครั้งที่ 2) 23/12/2562 26,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 11 รายการ 06/12/2562 45,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23 รายการ