วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
title
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
ประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัยหมวดทางหลวงในสังกัด ประจำปี 2567
ลงวันที่ 08/05/2567

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567 นายสิโรตม์ แดงภูมี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) พร้อมคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15(ประจวบคีรีขันธ์) ดำเนินการตรวจประเมินพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหมวดทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม


'