แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ขายทอดตลาดเครื่องจักร - ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 3 รายการ 07/12/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 08/12/2566 25,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 08/12/2566 5,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 08/12/2566 15,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อน้ำมันหล่อลื่น (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/12/2566 25,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ 23-30522-6333-17-1 28/11/2566 14,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 44-55322-9808-16-7 28/11/2566 11,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 21-35472-6609-15-7 28/11/2566 10,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 27/11/2566 31,945.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/11/2566 41,514.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุไฟฟ้า 21/11/2566 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อไฟกระพริบ Solar Cell ขนาด 300 มม.ชนิด LED 300 หลอดสีเหลือง 21/11/2566 495,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อป้ายเตือนทางโค้งโซล่าเซลส์ 21/11/2566 195,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/11/2566 104,555.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อหลอดไฟ 21/11/2566 31,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,815 รายการ