วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
title
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 12/07/2567 32,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 12/07/2567 72,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัิติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 12/07/2567 338,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11/07/2567 101,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุไฟฟ้า 10/07/2567 101,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อน้ำหมักชีวภาพ (ขนาด 200 ลิตร) 11/07/2567 50,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการทาสีน้ำปูนโดยใช้สารโพลิเมอร์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0402 ตอน ปากท่อ - สระพัง ที่ กม.128+400 (คอสะพาน) และ ระหว่าง กม.129+000 - กม.131+800 11/07/2567 497,724.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการทาสีน้ำปูนราวสะพาน โดยใช้สารโพลิเมอร์ ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางแพ - บางพรม ระหว่าง กม.19+297 - กม.24+811 11/07/2567 199,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อยางรถยนต์ ขอบ 215/70/15 11/07/2567 15,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงการประชาชนมีส่วนร่วมฯ) 08/07/2567 10,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการประชาชนมีส่วนร่วมฯ) 08/07/2567 14,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการทาสีน้ำปูนโดยใช้สารโพลีเมอร์ ทางหลวหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0402 ตอน ปากท่อ - สระพัง ระหว่าง กม.131+800 - กม.134+587 06/07/2567 476,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุไฟฟ้า 08/07/2567 499,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อไฟกระพริบ ชนิด Solar Cell ขนาด 300 มม.ชนิด LED 270 หลอดสีเหลือง พร้อมเสา ขนาด 4"x4.00 ม. 04/07/2567 495,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อไฟกระพริบ ชนิด Solar Cell ขนาด 300 มม.ชนิด LED 270 หลอดสีเหลือง พร้อมเสา ขนาด 4"x4.00 ม. 03/07/2567 495,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,007 รายการ