แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กม.58+090 – กม.61+750 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 100 ต้น 09/09/2563 4,217,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตำบลบางแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กม.63+650 – กม.65+460 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 52 ต้น 09/09/2563 2,208,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๓๕ ระหว่าง กม.๖๙+๙๖๔ – กม.๗๐+๖๐๐ (ทางขนานด้านขวาทาง) ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/09/2563 3,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานซื้อยางรถยนต์ขอบ 15 จำนวน 4 เส้น 16/09/2563 12,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานซื้อยางรถยนต์ขอบ 15 จำนวน 4 เส้น 16/09/2563 12,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 5,336 ลิตร 16/09/2563 116,351.34 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ 16/09/2563 100,039.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,360 ลิตร 14/09/2563 30,328.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานซื้อน้ำมันดีเซล 14/09/2563 16,666.02 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ประกาศซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,360 ลิตร 14/09/2563 30,325.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ประกาศผลขายทอดตลาดวัสเดุเครื่องจักร - ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 14/09/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 09/09/2563 49,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 01/09/2563 9,674.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานซื้อไฟไซเรน หลอด LED สีเหลือง (ทรงยาว) จำนวน 1 ชุด 01/09/2563 20,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 28/08/2563 20,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 740 รายการ