Close
title
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
 
ดูทั้งหมด ข่าวสารทางหลวง
title
12
กรกฎาคม
2564

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ประกาศล็อกดาวน์กรุงเทพฯ และปริมณฑล 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร โดยห้ามออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 น.- 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ให้อยู่ในวงจำกัด และสามารถควบคุมการระบาดได้อย่างรวดเร็วกระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง จึงได้ดำเนินการให้สอดคล้องตามประกาศดังกล่าว โดยจะปิดการจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ทั้ง 2 สายทางบางส่วนเป็นการชั่วคราว ได้แก่ มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 กรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา – มาบตาพุด และมอเตอร์เวย์หมายเลข 9 ช่วงบางปะอิน - บางพลี และช่วงสุขสวัสดิ์ - บางขุนเทียน ระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะเปิดให้มีการจราจรได้ในบางช่องจราจรเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจราจรของบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 2 หรือได้รับการยกเว้นตามข้อ 4 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) สำหรับบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ ผู้ป่วยหรือผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการด้านสาธารณสุข ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ผู้ปฏิบัติงานขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ผู้ให้บริการหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน และผู้ประกอบอาชีพที่จำเป็น จะต้องปฏิบัติให้เป็นตามข้อกำหนด และสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณด่านเก็บเงินค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ เพื่อขออนุญาตใช้เส้นทางได้ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่สำหรับการปิดการจราจรและเตรียมพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจทางหลวง กรณีที่อาจมีการตั้งจุดคัดกรองยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตเดินทางบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางต่างๆ พร้อมทั้งยังได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ผ่านระบบกล้อง CCTV ตลอดสายทาง และจัดให้มีการแจ้งเตือนผู้ใช้ทางเกี่ยวกับการปิดการจราจรบนมอเตอร์เวย์ผ่านสื่อต่างๆ และป้าย VMS บนเส้นทางอีกด้วย สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลการปิดการจราจรเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง

title
20
มิถุนายน
2562

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เเละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (เเขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาครเเละสมุทรสงคราม กรมขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า ฯลฯ) ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวดุจดาว เจริญผล เเละคณะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม โดยได้นำเสนอผลการติดตามดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ตามประเด็นการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม เเละช่วงบ่ายได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถเเบบเกือกม้า บริเวณหน้าหมวดทางหลวงสมุทรสงคราม

title
19
มิถุนายน
2562

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายกิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเเละร่วมรับฟังโครงการก่อสร้างคันดินมวลเบาบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) โดยกรมทางหลวง ร่วมกับสถาบันวิจัยโยธาธิการเเละการก่อสร้างเเห่งประเทศญี่ปุ่น (Public Work Research and Constuction : PWPC Japan) มาศึกษาดูงานครั้งที่ 2 จุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างชั้นทางจากเเรงกระเเทกของปริมาณรถที่มีมากเเละการจราจรที่เร่งด่วน ช่วยลดการทรุดตัวต่างระดับบริเวณคอสะพาน สร้างความเข้มเเข็งให้กับพื้นผิวถนนโดยใช้วัสดุท้องถิ่นทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ ซึ่งก่อสร้างได้ง่ายเเละเป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อมสามารถยืนอายุโครงสร้างชั้นทาง ถนนมีความปลอดภัยในการเดิน เเละนำไปสู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น #PWRC #กรมทางหลวง

title
31
มกราคม
2562

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 15.30  เเขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม เเละหน่วยงานภาคต่างๆ เเก้ไขปัญหา "ฝุ่น PM 2.5" โดยได้ทำการฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนนเเละฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างต่าง ๆ เเละบูรณาการตั้งจุดตรวจวัดควันดำร่วมกับขนส่ง ทางบกจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการสุ่มตรวจจับควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุก ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทร สงคราม โดยจากการสุ่มตรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อป้องปรามลดการใช้รถยนต์ที่ก่อให้เกิดควันดำและก่อให้เกิดฝุ่น ละออง ซึ่งเป็นการช่วยลดฝุ่นพิษ และค่าอากาศภายในจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีหลายจังหวัดที่ต้องประสบปัญหา มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อหวังลดปริมาณมลพิษ และฝุ่นละออง ขนาดเล็กที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนเมือง ทั้งนี้นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงพื้นที่ดูเเลอย่างใกล้ชิด

ข่าวรับสมัครงาน
    no data
ดูทั้งหมด +
 
ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด+