วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
title
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
ข่าวสารทางหลวง

 

 

16 พ.ค.
title
หมวดทางหลวงฯ แจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภค

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายสุชาติ กันฉิ่ง หัวหน้าหมวดทางหลวงปากท่อ ได้จัดเจ้าหน้าที่ในสังกัดดำเนินการแจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน ตามโครงการ “กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี หากประชาชนหรือหน่วยงานใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ โดยโทรแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

 

14 พ.ค.
title
กรมทางหลวง แจกจ่ายน้ำประปากว่า 7 แสนลิตรแล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ สอบถามโทรสายด่วน 1586

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน ตามโครงการ “กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” โดยการประปาส่วนภูมิภาคได้ให้การสนับสนุนน้ำประปากับผู้ประสบภัยแล้งผ่านหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวง ซึ่งมีความพร้อมทั้งรถบรรทุกน้ำ อุปกรณ์ และบุคคลากรในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ซึ่งปัจจุบันกรมทางหลวงได้แจกจ่ายน้ำประปาไปแล้วปริมาณรวม 720,200 ลิตร (ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 67 ถึง 26 เม.ย. 67) โดย 5 จังหวัด ที่ให้ความช่วยเหลือสูงสุด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี 150,000 ลิตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 66,000 ลิตร จังหวัดพะเยา 65,200 ลิตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 60,000 ลิตร และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 50,000 ลิตร     อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปอีกว่า กรมทางหลวงจะดำเนินการช่วยเหลือตลอดช่วงภัยแล้งและตามการร้องขอของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย พร้อมขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและทุกหน่วยงานร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และตระหนักถึงวิกฤติภัยแล้ง ซึ่งถือเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่ช่วยต้านภัยแล้งและรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย    หากประชาชนหรือหน่วยงานใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ หรือ โทรแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

วีดีทัศน์
title
Highway news โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ ถนนพระราม 2
ผลเสียของการบรรทุกน้ำหนักเกิน
รอยยิ้มริมทางหลวง@เเม่กลอง