วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
title
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
พาเจ้าหน้าที่ จากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ทางลอดกลับรถ ทล.4 กม. 113+700
ลงวันที่ 07/06/2567

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น. นายโกวิท รัศมิทัต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง สมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายพัฒนา โกพล รองผู้อำนวยการเเขวงฯ ฝ่ายวิศวกรรม พาเจ้าหน้าที่ จากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ทางลอดกลับรถ ทล.4 กม. 113+700 หน้าวัดหนองบัว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี


'