แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ให้การต้อนรับ นางสาวดุจดาว เจริญผล เเละคณะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมติดตามดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ตามประเด็นการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
ลงวันที่ 20/06/2562

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เเละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (เเขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาครเเละสมุทรสงคราม กรมขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า ฯลฯ) ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวดุจดาว เจริญผล เเละคณะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม โดยได้นำเสนอผลการติดตามดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ตามประเด็นการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม เเละช่วงบ่ายได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถเเบบเกือกม้า บริเวณหน้าหมวดทางหลวงสมุทรสงคราม


'