แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ยกเลิกประกาศงานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (SINGLE W – Beam Guard Rail) 3.2 mm. Thickness Class I Type II ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก – แพรกหนามแดง ตอน 2 ระหว่าง กม.59+900 – กม.60+992 ปริมาณงาน 1,504 เมตร 26/03/2563 eb-สส/7/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
2 งานซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ จำนวน 20 รายการ 13/03/2563 337/60/91/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
3 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร - ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) (ครั้งที่ 3) 28/02/2563 สส.(ข)/3/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
4 งานโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 325 ระหว่าง กม.37+000 – กม.39+000 ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 27/02/2563 eb-สส/1/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
5 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร - ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 11 รายการ (ครั้งที่ 2) 27/01/2563 สส(ข)/2/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
6 ยหเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,191 ลิตร 10/01/2563 337/35/55/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
7 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 11 รายการ 06/12/2562 สส.(ข)/1/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
8 ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ จำนวน 11 รายการ 27/09/2562 337/60/212/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
9 งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ฝ่ายปรับซ่อม ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.65+800 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 29/08/2562 eb-สส/41/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
10 งานโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 325 ตำบลกระดังงาและตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 07/06/2562 eb-สส/37/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
11 ยกเลิกประกาศงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างกำแพงกันดิน 02/04/2562 สส(จ)/114/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
12 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดโคมไฟฟ้า ชำรุด 522 ดวงโคม 28/03/2562 สส(ข)/4/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
13 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดโคมไฟฟ้า ชำรุด (งานนอกเงินทุน) จำนวน 522 ดวงโคม 25/02/2562 สส.(ข)/3/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
14 ประกาศขายทอดตลาดโคมไฟฟ้า ชำรุด จำนวน 522 ดวงโคม 11/01/2562 สส.(ข)/2/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ