วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
title
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 02/07/2567 337/-/16/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูง ๙.๐๐ M. ทางหลวงหมายเลข ๔ 17/04/2567 eb-สส/4/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
3 ยกเลิกประกาศจ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 25-35422-7037-06-3 25/03/2567 337/-/45/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
4 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น (งานเงินทุนหมุนเวียน) 18/12/2566 337/-/23/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
5 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 24/11/2566 337/85/27/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
6 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าร่องกลางและไหลท่าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.53+875 - กม.80+826 04/09/2566 สส(จ)/216/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
7 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 20/06/2566 337/-/68/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
8 ยางมะตอยสำเร็จรูป (ยกเลิก) 10/04/2566 337/60/134/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3335 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว ระหว่าง กม.14+300-กม.18+685 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (38,102 ตร.ม.) 19/10/2565 eb-สส/12/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 4 ระหว่าง กม.71+100-กม.72+200LT., กม.70+500-กม.7+830 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (38,880 ตร.ม.) 19/10/2565 eb-สส/8/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางแพ - บางพรม ตอน 2 ระหว่าง กม.23+815-กม.25+409 LT., กม.23+815-กม.25+466 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (39,443 ตร.ม.) 19/10/2565 eb-สส/11/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางแพ - บางพรม ตอน 1 ระหว่าง กม.0+270-กม.4+980 RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (37,476 ตร.ม.) 19/10/2565 eb-สส/10/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัสต์ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 5 ระหว่าง กม.78+115-กม.79+535 LT., กม.77+940-กม.78+950 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (38,880 จร.ม.) 19/10/2565 eb-สส/9/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัสต์ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 1 ระหว่าง กม.54+755-กม.56+070 LT., กม.54+715-กม.55+930 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (37,675 จร.ม.) 19/10/2565 eb-สส/7/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0402 ตอน ปากท่อ - สระพัง ระหว่าง กม.127+100 - กม.129+350 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (34,637 ตร.ม.) 19/10/2565 eb-สส/6/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 42 รายการ