แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สติกเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม DIAMOND GRADE ขนาด 15x15 ซม. 03/07/2566 337/60/185/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
2 จ้างเหมาทำการติดปุ่มสะท้อนแสงแบบหน้าเดียวสีขาวและแบบสองหน้าสีเหลือง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.54+715 - กม.79+550 (เป็นช่วงๆ) 03/07/2566 สส(จ)/187/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
3 จ้างเหมาทำการติดเป้าสะท้อนแสง (หน้าเดียว) ขนาด 15x15 ซม.ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.53+875 - กม.80+826 03/07/2566 สส(จ)/186/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
4 ยางมะตอยสำเร็จรูป 25/09/2566 337/60/241/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน 25/09/2566 337/40/234/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
6 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าร่องกลางและไหลท่าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.53+875 - กม.80+826 04/09/2566 สส(จ)/216/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 29/08/2566 337/45/213/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
8 ซื้อป้ายเตือนทางโค้ง พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดป้าย 60x75 ซม. 25/08/2566 337/60/212/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 21/08/2566 337/45/210/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
10 ซื้อหลักล้มลุกสีส้ม ขนาด 75 ซม. 21/08/2566 337/60/209/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
11 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3335 ตอนควบคุม 01000 ตอน บ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว ระหว่าง กม.0+200 - กม.0+400 08/08/2566 สส(จ)/208/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
12 ซื้อไฟกระพริบ Solar Cell ขนาด 300 มม.รุ่น LED 270 หลอดสีเหลือง พร้อมเสา 4"x4.00 ม. 20/07/2566 337/45/199/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
13 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางแพ - บางพรม ระหว่าง กม.9+000 - กม.9+250 และ ระหว่าง กม.16+143 - กม.16+368 10/07/2566 สส(จ)/198/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
14 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ห้วยชินสีห์ - หินสี ระหว่าง กม.๘+๕๐๐ - กม.๙+๗๒๕ 10/07/2566 สส 35/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
15 จ้างเหมาทำการตีเส้นและทำเครื่องหมาจราจร THERMOPLASTIC PAINT และ THERMOPLASTIC PAINT (OSB) ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางพรม-สมุทรสงคราม ระหว่าง กม.39+950-กม.40+200 และ ระหว่าง กม.41+585-กม.41+835 10/07/2566 สส(จ)/197/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 494 รายการ