แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๓๕ ระหว่าง กม.๖๙+๙๖๔ – กม.๗๐+๖๐๐ (ทางขนานด้านขวาทาง) ตำบลบางขันแตกอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/08/2563 eb-สส/28/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตำบลบางแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กม.63+650 – กม.65+460 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 52 ต้น 10/06/2563 - แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กม.58+090 – กม.61+750 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 100 ต้น 10/06/2563 - แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บางแพ – บางพรม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘+๙๗๕ – กม.๑๑+๘๙๐ ด้านซ้ายทาง (เป็นตอนๆ) (กึ่งกลางโครงการ กม.๐๑๐+๔๓๓)ปริมาณงาน ๒๗,๘๘๒ ตารางเมตร 16/04/2563 eb-สส/15/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
5 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงปากท่อ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0302 ตอน แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.83+325 - กม.83+468 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 - แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
6 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงสมุทรสงคราม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.62+675-กม.62+905 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 - แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
7 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ3-6) หมวดทางหลวงปากท่อ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม (1 หลัง) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0302 ตอนแพรกหนามแดง-วังมะนาว ระหว่าง กม.83+325-กม.83+468 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 - แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
8 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ3-6) หมวดทางหลวงสมุทรสงคราม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม (1 หลัง) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอนนาโคก-แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.62+675-กม.62+905 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 - แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
9 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูง 9.00M. (Mounting Height) ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากท่อ – ห้วยศาลา ตอน 2 ระหว่าง กม.10+900 – กม.12+090 และ กม.20+300 – กม.21+500 ปริมาณงาน 69 ต้น 03/04/2563 - แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (SINGLE W – Beam Guard Rail) 3.2 mm. Thickness Class I Type II ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0402 ตอน ปากท่อ – สระพัง ตอน 5 ระหว่าง กม.124+800 – กม.132+900 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1,156 เมตร 03/04/2563 - แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
11 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ทางหลวงหมายเลข 3337 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยชินสีห์ – หินสี ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม.35+116 ปริมาณงาน 142.270 ตร.ม. 03/04/2563 - แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (SINGLE W – Beam Guard Rail) 3.2 mm. Thickness Class I Type II ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก – แพรกหนามแดง ตอน 2 ระหว่าง กม.59+900 – กม.60+992 ปริมาณงาน 1,504 เมตร 03/04/2563 - แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บางแพ – บางพรม ที่ กม.๗+๕๘๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/03/2563 - แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตอนควบคุม 0๑๐๒ ตอน บางพรม – สมุทรสงคราม ระหว่าง กม.๓๗+๙๐๐ - กม.๓๙+๓๕๐ RT. ปริมาณงาน ๓,๘๐๕ ตารางเมตร 26/03/2563 - แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
15 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ราชบุรี – ปากท่อ ระหว่าง กม.๑๒+๐๐๐ – กม.๑๒+๖๕๐ (กึ่งกลางโครงการ กม.๐๑๒+๓๒๕) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/03/2563 - แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 49 รายการ