แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สติกเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม DIAMOND GRADE ขนาด 15x15 ซม. 03/07/2566 337/60/185/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
2 จ้างเหมาทำการติดปุ่มสะท้อนแสงแบบหน้าเดียวสีขาวและแบบสองหน้าสีเหลือง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.54+715 - กม.79+550 (เป็นช่วงๆ) 03/07/2566 สส(จ)/187/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
3 จ้างเหมาทำการติดเป้าสะท้อนแสง (หน้าเดียว) ขนาด 15x15 ซม.ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.53+875 - กม.80+826 03/07/2566 สส(จ)/186/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
4 ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 03/07/2566 337/60/184/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
5 ยางมะตอยสำเร็จรูป 25/09/2566 337/60/241/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
6 ผงดูดซับน้ำมัน ผขนาดจุ 10 กก.) 25/09/2566 337/60/240/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
7 ไม้กวาดทางมะพร้าว 25/09/2566 337/60/239/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
8 ใบมีดตัดหญ้า ขนาด 14 นิ้ว 25/09/2566 337/85/238/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
9 น้ำมันดีเซล 25/09/2566 337/35/237/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
10 วัสดุสำนักงาน 25/09/2566 337/40/236/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
11 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 25/09/2566 337/40/235/25 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน 25/09/2566 337/40/234/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
13 วัสดุงานบ้านงานครัว 22/09/2566 337/50/233/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
14 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 22/09/2566 337/40/232/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
15 เก้าอี้สำนักงาน 22/09/2566 337/20/231/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,412 รายการ