แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๓๕ ระหว่าง กม.๖๙+๙๖๔ – กม.๗๐+๖๐๐ (ทางขนานด้านขวาทาง) ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/09/2563 eb-สส/28/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
2 งานซื้อยางรถยนต์ขอบ 15 จำนวน 4 เส้น 16/09/2563 337/-/68/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
3 งานซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 5,336 ลิตร 16/09/2563 337/35/225/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
4 งานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ 16/09/2563 337/40/226/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
5 งานซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,360 ลิตร 14/09/2563 337/35/224/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
6 งานซื้อน้ำมันดีเซล 14/09/2563 337/35/223/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
7 ประกาศซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,360 ลิตร 14/09/2563 337/35/224/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
8 ประกาศผลขายทอดตลาดวัสเดุเครื่องจักร - ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 14/09/2563 สส(ข)/5/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
9 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 09/09/2563 337/-/46/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
10 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 01/09/2563 337/-/45/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
11 งานซื้อไฟไซเรน หลอด LED สีเหลือง (ทรงยาว) จำนวน 1 ชุด 01/09/2563 337/-/67/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
12 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 28/08/2563 337/-/43/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
13 งานซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 100 อัน 28/08/2563 337/60/218/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 26/08/2563 337/60/42/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
15 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ 26/08/2563 337/40/217/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 507 รายการ