วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
title
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 11/07/2567 337/20/149/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
2 ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 11/07/2567 337/20/148/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
3 ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัิติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 11/07/2567 337/20/147/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10/07/2567 337/60/146/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 10/07/2567 337/60/154/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
6 ซื้อน้ำหมักชีวภาพ (ขนาด 200 ลิตร) 08/07/2567 337/85/145/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
7 จ้างเหมาทำการทาสีน้ำปูนโดยใช้สารโพลิเมอร์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0402 ตอน ปากท่อ - สระพัง ที่ กม.128+400 (คอสะพาน) และ ระหว่าง กม.129+000 - กม.131+800 10/07/2567 สส(จ)/144/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
8 จ้างเหมาทำการทาสีน้ำปูนราวสะพาน โดยใช้สารโพลิเมอร์ ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางแพ - บางพรม ระหว่าง กม.19+297 - กม.24+811 10/07/2567 สส(จ)/143/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
9 ซื้อยางรถยนต์ ขอบ 215/70/15 10/07/2567 337/-/74/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงการประชาชนมีส่วนร่วมฯ) 05/07/2567 337/60/139/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการประชาชนมีส่วนร่วมฯ) 05/07/2567 337/40/140/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
12 จ้างเหมาทำการทาสีน้ำปูนโดยใช้สารโพลีเมอร์ ทางหลวหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0402 ตอน ปากท่อ - สระพัง ระหว่าง กม.131+800 - กม.134+587 05/07/2567 สส(จ)/138/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 05/07/2567 337/45/137/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
14 ซื้อไฟกระพริบ ชนิด Solar Cell ขนาด 300 มม.ชนิด LED 270 หลอดสีเหลือง พร้อมเสา ขนาด 4"x4.00 ม. 03/07/2567 337/45/135/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
15 ซื้อไฟกระพริบ ชนิด Solar Cell ขนาด 300 มม.ชนิด LED 270 หลอดสีเหลือง พร้อมเสา ขนาด 4"x4.00 ม. 03/07/2567 337/45/144/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,621 รายการ