วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
title
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ บนทางหลวงหมายเลข 3093 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ที่ กม.7+400 (ด้านขวาทาง) 13/06/2567 337/-/14/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
2 จ้างเหมาทำการติดปุ่มสะท้อนแสงชนิดหน้าเดียวสีเหลือง ทางหลวงหมายเลข 3088 ตอนควบคุม 0101 ตอน ราชบุรี - ปากท่อ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+300 13/06/2567 สส(จ)/121/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
3 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป 13/06/2567 337/60/120/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
4 ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ 11/06/2567 337/60/119/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
5 ซื้อหลักล้าลุกสีส้ม ขนาด 75 ซม. 11/06/2567 337/60/118/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
6 ซื้อป้ายเตือนทางโค้งโซล่าเซลส์ขนาด 60x75 ซม.ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade หลอด LED 11/06/2567 337/60/117/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
7 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าเกาะกลางและไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางแพ - บางพรม ระหว่าง กม.0+000 - กม.33+838 10/06/2567 สส(จ)/115/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
8 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีขาว (แบบที่ 9) หน้า 36 นิ้ว ชนิด Very High Intensity Grade 10/06/2567 337/60/114/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
9 ซื้อยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 10/06/2567 337/60/113/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10/06/2567 337/60/116/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
11 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 07/06/2567 337/85/112/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
12 ซื้อสายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว 07/06/2567 337/85/111/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
13 ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ 21/05/2567 337/60/107/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
14 ยางรถยนต์ขอบ 750R16 20/05/2567 337/-/64/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
15 ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว 13/05/2567 337/60/106/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,586 รายการ