วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
title
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1516 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 30/01/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1517 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 30/01/2562 337/-/21/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1518 ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ จำนวน 12 รายการ 28/01/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1519 จ้างเหมาทำการกระเทาะสีเส้นจราจรเดิมและทาสีเส้นจราจรใหม่ จำนวน 1 รายการ 28/01/2562 สส(จ)/79/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1520 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 25/01/2562 337/-/20/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1521 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ 17/01/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1522 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 16/01/2562 337/-/19/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1523 งานซื้อวัสดุจราจรจำนวน 4 รายการ 16/01/2562 337/60/74/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1524 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 14/01/2562 337/-/18/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1525 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 14/01/2562 337/-/17/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1526 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 14/01/2562 337/60/73/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1527 ซื้อน้ำมันดีเซล 07/01/2562 337/35/72/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1528 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ 04/01/2562 337/-/24/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1529 งานซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 100 อัน 03/01/2562 37/85/70/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1530 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 03/01/2562 337/-/16/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 1,516 ถึง 1,530 จาก 1,571 รายการ