วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
title
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1561 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 13/12/2561 337/-/14/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1562 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 13/12/2561 337/-/13/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 13/12/2561 337/40/56/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1564 ซื้อวัสดุุจราจรสงเคราะห์ 13/12/2561 337/60/54/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1565 ซื้อวัสดุสำนักงาน 13/12/2561 337/40/55/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1566 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 07/12/2561 337/-/11/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1567 งานซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ หมายเลข 44-55322-9808-16-7 07/12/2561 337/-/17/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1568 งานซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 07/12/2561 337/85/52/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1569 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 46-51832-6475-05-3 06/12/2561 337/-/14/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1570 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 06/12/2561 337/60/49/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1571 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 06/12/2561 337/60/48/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1572 ซื้อหิน 3/8 นิ้ว 06/12/2561 337/60/47/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1573 ซื้อน้ำมันดีเซล 04/12/2561 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1574 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 03/12/2561 337/35/45/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1575 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 งานฟื้นฟุทางหลวง(ภัยพิบัติ) 03/12/2561 eb-สส/34/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 1,561 ถึง 1,575 จาก 1,586 รายการ