วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
title
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกนและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) ทางหลวหมายเลข ๓๕ 29/04/2567 eb-สส/26/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
47 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐ จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (Single W-Beam Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๖ 30/04/2567 eb-สส/23/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
48 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทาง รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข ๓๕ 30/04/2567 eb-สส/25/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
49 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทาง รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข ๔ 29/04/2567 eb-สส/24/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
50 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์และสายไฟฟ้าชนิดเสาสูง ๙.๐๐ ม. ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตอน ๒ 18/04/2567 eb-สส/5/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
51 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์และสายไฟฟ้าชนิดเสาสูง ๙.๐๐ ม. และชนิดเสาสูง ๑๒.๐๐ ม. ทางหลวงหมายเลข 18/04/2567 eb-สส/7/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
52 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์และสายไฟฟ้าชนิดเสาสูง ๙.๐๐ ม.ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตอน ๖ 18/04/2567 eb-สส/6/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
53 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐ จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๗ 29/04/2567 eb-สส/22/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
54 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐ จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๘ 29/04/2567 eb-สส/21/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
55 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 2 ระหว่าง กม.113+050 - กม.114+680 27/03/2567 สส(จ)/86/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
56 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป 27/03/2567 337/60/79/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
57 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ – ๖) แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ๑ แห่ง 18/04/2567 eb-สส/3/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
58 ยกเลิกประกาศจ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 25-35422-7037-06-3 25/03/2567 337/-/45/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
59 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 21-35472-6609-15-7 26/03/2567 337/-/49/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
60 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 25-35422-3037-16-3 25/03/2567 337/-/48/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,571 รายการ