วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
title
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 หลักล้มลุกสีส้ม ขนาด 75 ซม. 15/01/2567 337/60/43/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
122 วัสดุไฟฟ้า 15/01/2567 337/60/42/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
123 วัสดจราจรสงเคราะห์ 15/01/2567 337/60/41/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
124 ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ 15/01/2567 337/60/40/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
125 วัสดุก่อสร้าง 15/01/2567 337/60/39/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
126 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 44-35422-0269-17-6 10/01/2567 337/-/34/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
127 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 44-55322-9807-16-6 10/01/2567 337/-/33/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
128 จ้างงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ทางหลวงให้อยู่ในสภาพสวยงาม ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ปากท่อ – สระพัง ระหว่าง กม.๑๒๕+๔๐๐ – กม.๑๒๕+๖๕๐ ด้านขวาทาง และทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตอน บางแพ – บางพรม ระหว่าง กม.๕+๑๑๒ – กม.๒๐+๘๑๖ ปริมาณงาน ๑ งาน 30/01/2567 สส 1/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
129 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 04/01/2567 337/-/4/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
130 ซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 05/01/2567 337/60/38/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
131 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 02/01/2567 337/-/3/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
132 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 02/01/2567 337/-/2/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
133 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการทีเสียหายจากอุบัติเหตุ 02/01/2567 337/-/1/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
134 จ้างเหมาซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 46-35432-6820-14-9 26/12/2566 337/-/30/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
135 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 74-55322-6132-09-3 ชำรุด 26/12/2566 337/-/29/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 121 ถึง 135 จาก 1,586 รายการ