แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ห้วยชินสีห์ - หินสี ระหว่าง กม.๘+๕๐๐ - กม.๙+๗๒๕ 14/07/2566 สส 35/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ห้วยชินสีห์ – ปากท่อ ระหว่าง กม.๑๑๓+๖๐๐ – กม.๑๑๔+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/04/2566 สส 34/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
3 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๓๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน นาโคก – แพรกหนามแ 02/03/2566 สส 33/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ห้วยชินสีห์ - ราชบุรี ระหว่าง กม.๔+๔๒๐ - กม.๕+๙๐๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๓,๐๙๕ ตรม.) 16/12/2565 สส 30/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.๗๒+๖๘๕ - กม.๗๓+๙๑๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙,๖๐๐ ตร.ม.) 16/12/2565 สส 32/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ปากท่อ - สระพัง ระหว่าง กม.๑๒๔+๗๐๐ - กม.๑๒๕+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙,๘๓๔ ตร.ม.) 16/12/2565 สส 31/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 35 ระหว่าง กม.70+600 - กม.72+100 ตำบลบางขันแตก ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 23/11/2565 สส 29/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
8 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๕๘๐๐ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน นาโคก – แพรกหนามแดง บริเวณ กม.๖๓+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/11/2565 สส 28/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
9 โครงการติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ กม.๒๘+๗๗๕ – กม.๔๒+๔๐๖ ตำบลจอมปลวก ตำบลกระดังงา ตำบลบางกระบือ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที ตำบลบางช้าง ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา ตำบลบ้านปรก ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทร 14/11/2565 สส 27/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
10 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3092 กม.0+000 - กม.2+000 ตำบลแม่กลอง ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 07/11/2565 สส 26/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง จ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) ๓.๒ mm. 01/11/2565 สส.8/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง จ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) ๓.๒ mm. 01/11/2565 สส 9/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง จ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) ๓.๒ mm. 01/11/2565 สส 11/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง จ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) ๓.๒ mm. Thickness Class I Type 01/11/2565 สส.4/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง จ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) ๓.๒ mm. 01/11/2565 สส 10/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 124 รายการ