แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๓๕ ระหว่าง กม.๖๙+๙๖๔ – กม.๗๐+๖๐๐ (ทางขนานด้านขวาทาง) ตำบลบางขันแตกอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/09/2563 eb-สส/28/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 13/08/2563 สส(ข)/5/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
3 งานโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กม.58+090 – กม.61+750 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 100 ต้น 17/06/2563 eb-สส/27/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
4 งานโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตำบลบางแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กม.63+650 – กม.65+460 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 52 ต้น 17/06/2563 eb-สส/26/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
5 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงปากท่อ (1 หลัง) แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0302 ตอน แพรกหนามแดง – วังมะนาว ระหว่าง กม.83+325 – กม.83+468 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 13/04/2563 สส.30/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
6 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงสมุทรสงคราม (1 หลัง) แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก – แพรกหนามแดงระหว่าง กม.62+675 – กม.62+905 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 13/04/2563 สส.29/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
7 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ทางหลวงหมายเลข 3337 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยชินสีห์–หินสี ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม.35+116 ปริมาณงาน 142.270 ตร.ม. 10/04/2563 eb-สส/23/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูง 9.00M. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 WATTS, CUT – OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ปี ค.ศ.2015 (Revision) EE102, EE105 ระยะทางเฉลี่ยต่อต้น 35.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากท่อ – ห้วยศาลา ตอน 2 ระหว่าง กม.10+900–กม.12+090 และ กม.20+300 – กม.21+500 ปริมาณงาน 69 ต้น 10/04/2563 eb-สส/22/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (SINGLE W – Beam Guard Rail) 3.2 mm. Thickness Class I Type II ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0402 ตอน ปากท่อ – สระพัง ตอน 5 ระหว่าง กม.124+800 – กม.132+900 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1,156 เมตร 10/04/2563 eb-สส/21/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (SINGLE W – Beam Guard Rail) 3.2 mm. Thickness Class I Type II ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก – แพรกหนามแดง ตอน 2 ระหว่าง กม.59+900 – กม.60+992 ปริมาณงาน 1,504 เมตร 10/04/2563 eb-สส/20/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
11 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ราชบุรี – ปากท่อ ระหว่าง กม.๑๒+๐๐๐ – กม.๑๒+๖๕๐ (กึ่งกลางโครงการ กม.๐๑๒+๓๒๕) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/04/2563 eb-สส/19/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บางแพ – บางพรม ที่ กม.๗+๕๘๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/04/2563 eb-สส/18/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตอนควบคุม 0๑๐๒ ตอน บางพรม – สมุทรสงคราม ระหว่าง กม.๓๗+๙๐๐ - กม.๓๙+๓๕๐ RT. ปริมาณงาน ๓,๘๐๕ ตารางเมตร 07/04/2563 eb-สส/17/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 1 ระหว่าง กม.116+115 - กม.117+600 LT. ปริมาณงาน 16,335 ตารางเมตร 01/04/2563 eb-สส/16/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางแพ - บางพรม ตอน 2 ระหว่าง กม.8+975 - กม.11+890 ด้านซ้ายทาง (เป็นตอนๆ) (กึ่งกลางโครงการ กม.010+433) ปริมาณงาน 27,882 ตารางเมตร 01/04/2563 eb-สส/15/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 45 รายการ