แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301,0302 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ตอน 2 ระหว่าง กม.57+100 - กม.84+041 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,100 ม.) 22/04/2567 eb-สส/28/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
2 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.65+935 - กม.66+645 ปริมาณงาน 1 แห่ง (450.80 ม.) 22/04/2567 eb-สส/29/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
3 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางพรม - สมุทรสงคราม ระหว่าง กม.39+900 - กม.40+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2567 eb-สส/30/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ระหว่าง กม.114+698 - กม.116+100 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,401 ตร.ม.) 18/04/2567 eb-สส/13/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางพรม - สมุทรสงคราม ระหว่าง กม.40+630 - กม.42+406 ปริมาณงาน 1 แห่ง (44,434 ตร.ม.) 18/04/2567 eb-สส/16/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 9 ระหว่าง กม.72+485 - กม.74+792 LT, กม.73+900 - กม.74+792 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (43,333 ตร.ม.) 18/04/2567 eb-สส/20/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
7 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 8 ระหว่าง กม.56+170 - กม.57+332 LT.,กม.55+930 - กม.57+332 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (42,624 ตร.ม.) 18/04/2567 eb-สส/19/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
8 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 3 ระหว่าง กม.79+458 - กม.80+826 ปริมาณงาน 1 แห่ง (43,808 ตร.ม.) 18/04/2567 eb-สส/18/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3088 ตอนควบคุม 0101 ตอน ราชบุรี - ปากท่อ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+270 - กม.18+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง (42,600 ตร.ม.) 18/04/2567 eb-สส/14/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3339 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยชินสีห์ - ราชบุรี ระหว่าง กม.5+950 - กม.9+140 ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,010 ตร.ม.) 18/04/2567 eb-สส/15/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางแพ - บางพรม ตอน 1 ระหว่าง กม.0+475 - กม.6+155 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (53,425 ตร.ม.) 18/04/2567 eb-สส/17/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) ๓.๒ mm. Thickness Class I Type II ทางหลวงหมาย ๓๕ ตอน ๑ 18/04/2567 eb-สส/27/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0402 ตอน ปากท่อ - สระพัง ตอน 5 ระหว่าง กม.130+810 - กม.132+100 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,770 ตร.ม.) 18/04/2567 eb-สส/10/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 2 ระหว่าง กม.66+650 - กม.67+545 ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,640 ตร.ม.) 18/04/2567 eb-สส/12/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากท่อ - ห้วยศาลา ระหว่าง กม.5+510 - กม.7+171 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,242 ตร.ม.) 18/04/2567 eb-สส/11/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 155 รายการ