แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กม.58+090 – กม.61+750 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 100 ต้น 09/09/2563 สส 32/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
2 งานโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตำบลบางแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กม.63+650 – กม.65+460 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 52 ต้น 09/09/2563 สส 31/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (SINGLE W – Beam Guard Rail) 3.2 mm. Thickness Class I Type II ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก – แพรกหนามแดง ตอน 2 ระหว่าง กม.59+900 – กม.60+992 ปริมาณงาน 1,504 เมตร 28/04/2563 สส 28/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
4 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ปากท่อ - สระพัง ระหว่าง กม.๑๓๑+๘๑๕ – กม.๑๓๔+๓๓๓ LT. ปริมาณงาน ๒.๕๑๘ กม 07/05/2563 สส 23/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
5 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ราชบุรี – ปากท่อ ระหว่าง กม.๑๒+๐๐๐ – กม.๑๒+๖๕๐ 07/05/2563 สส 27/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตอนควบคุม 0๑๐๒ ตอน บางพรม – สมุทรสงคราม ระหว่าง กม.๓๗+๙๐๐ - กม.๓๙+๓๕๐ RT. ปริมาณงาน ๓,๘๐๕ ตารางเมตร 07/05/2563 สส 26/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
7 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานแเละเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 2 ระหว่าง กม.72+656.62 - กม.73+961 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/05/2563 สส 25/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
8 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๗+๖๐๐ - กม.๖๘+๓๒๐ LT.ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/05/2563 สส 24/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ห้วยชินสีห์ – ปากท่อ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๖+๑๑๕ – กม.๑๑๗+๖๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑๖,๓๓๕ ตารางเมตร 07/05/2563 สส 22/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บางแพ – บางพรม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘+๙๗๕ – กม.๑๑+๘๙๐ ด้านซ้ายทาง (เป็นตอนๆ) 07/05/2563 สส 21/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูง 9.00M. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 WATTS, CUT – OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ปี ค.ศ.2015 (Revision) EE102, EE105 ระยะทางเฉลี่ยต่อต้น 35.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากท่อ – ห้วยศาลา ตอน 2 ระหว่าง กม.10+900 – กม.12+090 และ กม.20+300 – กม.21+500 ปริมาณงาน 69 ต้น 28/04/2563 สส 18/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
12 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ทางหลวงหมายเลข 3337 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยชินสีห์ – หินสี ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม.35+116 ปริมาณงาน 142.270 ตร.ม. 28/04/2563 สส 17/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
13 งานโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 35 ระหว่าง กม.57+775 – กม.58+750 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2563 สส 10/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
14 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ – ปากท่อ ระหว่าง กม.115+950 – กม.117+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2563 สส 9/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
15 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3339 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยชินสีห์ – ราชบุรี ระหว่าง กม.6+300 – กม.7+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2563 สส 8/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 37 รายการ