แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 03/07/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3337 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยชินสีห์ - หินสี ระหว่าง กม.8+500 - กม.9+725 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 23/03/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ห้วยชินสีห์ – ปากท่อ ระหว่าง กม.๑๑๓+๖๐๐ – กม.๑๑๔+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 22/02/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 29/11/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3339 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยชินสีห์-ราชบุรี ระหว่าง กม.4+420 - กม.5+905 ปริมาณงาน 1 แห่ง (13,095 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 29/11/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0402 ตอนปากท่อ-สระพัง ระหว่าง กม.124+700 - กม.125+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง(19,834 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 29/11/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอนนาโคก-แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.72+685 - กม.73+910 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง(19,600 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 07/11/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๕๘๐๐ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน นาโคก – แพรกหนามแดง บริเวณ กม.๖๓+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 20/10/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง จ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail)ทล.35 ตอน 2 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 20/10/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง จ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) ทล.4 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 20/10/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง จ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) ทล.35 ตอน 1 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 150 รายการ