แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 20/08/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ระหว่าง กม.69+964 - กม.70+600 (ทางขนานด้านขวาทาง) ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 07/08/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 20/05/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กม.58+090-กม.61+750 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 20/05/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมานยเลข 35 ตำบลบางแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กม.63+650-กม.65+460 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 20/05/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตำบลบางแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 20/05/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 01/04/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ3-6) หมวดทางหลวงสมุทรสงราม ของแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 01/04/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ3-6) หมวดทางหลวงปากท่อ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 24/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (SINGLE W - BEAM GURAD RAIL) 3.2 mm. Thickness Class I Type II ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0402 ตอน ปากท่อ - สระพัง ตอน 5 ระหว่าง กม.124+800 - กม.132+900 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 23/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ทางหลวงหมายเลข 3337 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยชินสีห์ – หินสี ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม.35+116 ปริมาณงาน 142.270 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 46 รายการ