แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 67019083215
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ จ้างงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ทางหลวงให้อยู่ในสภาพสวยงาม ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ปากท่อ – สระพัง ระหว่าง กม.๑๒๕+๔๐๐ – กม.๑๒๕+๖๕๐ ด้านขวาทาง และทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตอน บางแพ – บางพรม ระหว่าง กม.๕+๑๑๒ – กม.๒๐+๘๑๖ ปริมาณงาน ๑ งาน
งบประมาณ 4,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 09/01/2567 12/01/2567
2 ประกาศราคากลาง 09/01/2567 09/02/2567
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 15/01/2567 22/01/2567
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 30/01/2567 02/02/2567
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1 19/02/2567 16/09/2567
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ