แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 67017003643
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ ประกาศผลรายไตรมาส การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.66 - ธ.ค.66
งบประมาณ 67,586.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) 10/01/2567 15/01/2567