วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวสารทางหลวง

 

21 ก.ย.
title
ข่าวประชาสัมพันธ์

แขวงทางหลวงนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์  โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม.1+119.007ิ - กม.5+000.000 LT และกม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT (SPUR LINE) จะดำเนินการเบี่ยงช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 4 ระหว่างกม.46+500.000 - กม.46+600.000 สำหรับงานก่อสร้างสะพานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ตอน 24 โดยจะเปิดทางเบี่ยงในวันที่ 19-30 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.  แขวงทางหลวงนครปฐม ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง ป้ายเสริมจากโครงการ และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง

วีดีทัศน์
title
สองข้างทางหลวง ตอน สัญญาณไฟจราจร
title