Close
title
วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
title
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
PRACHUAP KHIRI KHAN HIGHWAY DISTRICT
ข่าวสารทางหลวง

 

08 ก.ค.
title
การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพการอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงและซ่อมแซมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน 0601 ตอน ห้วยทรายใต้ – วังยาว ระหว่าง กม.216+800 – กม.221+200 RT. ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายเศรษฐ์ จันทอาด รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (ฝ่ายปฎิบัติการ) พร้อมคณะทำงาน ได้ดำเนินการจัดประชุม การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพการอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงและซ่อมแซมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน 0601 ตอน ห้วยทรายใต้ – วังยาว ระหว่าง กม.216+800 – กม.221+200 RT. ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

วีดีทัศน์
title
อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
.