วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ข่าวสารทางหลวง

 

 

23 มี.ค.
title
โครงการพัฒนาทางหลวง ลักษณะงานบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย

แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) นำโดย นายเศรษฐ์ จันทอาด รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในปีงบประมาณ 2566 โครงการพัฒนาทางหลวง ลักษณะงานบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน บางสะพาน - น้ำรอด ระหว่าง กม.386+063 - กม.407+463 โดยมี 1.ดร.เทวิทร์ ติรัตนะประคม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง 2.ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ ผู้แทน สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้าง ซึ่งแขวงฯ ได้เชิญผู้นำชุมชน ,ผู้แทนหน่วยงานรัฐและเอกชนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังรูปแบบและการดำเนินงานก่อสร้าง ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

09 ก.พ.
title
โครงการก่อสร้างพัฒนาทางหลวง กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย (ก่อสร้างจุดกลับรถต่างระดับ)

แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) นำโดย นายเศรษฐ์ จันทอาด รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างพัฒนาทางหลวง กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย (ก่อสร้างจุดกลับรถต่างระดับ) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ห้วยยาง - บางสะพาน ระหว่าง กม.337+313 - กม.381+863 โดยมี 1.ดร.เทวิทร์ ติรัตนะประคม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง 2.นายพสิษฐ์ ทิพย์มณเฑียร วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง 3.นายสุริยา มีลาภ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้าง ซึ่งแขวงฯ ได้เชิญผู้นำชุมชน ,ผู้แทนหน่วยงานรัฐและเอกชนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังรูปแบบและการดำเนินงานก่อสร้าง ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ เทศบาลตำบลร่อนทอง ตำบลร่อนทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วีดีทัศน์
title
อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
.