แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
151 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม วัสดุเบ็ดเตล็ด 02/11/2566 56,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
152 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ 02/11/2566 292,595.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
153 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม วัสดุจราจรสงเคราะห์ 02/11/2566 49,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
154 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 02/11/2566 14,264.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
155 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/11/2566 30,030.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
156 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม สติกเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม DIAMOND GRADE ขนาด 15x15 ซม. 03/07/2566 246,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
157 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการติดปุ่มสะท้อนแสงแบบหน้าเดียวสีขาวและแบบสองหน้าสีเหลือง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.54+715 - กม.79+550 (เป็นช่วงๆ) 03/07/2566 499,928.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
158 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการติดเป้าสะท้อนแสง (หน้าเดียว) ขนาด 15x15 ซม.ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.53+875 - กม.80+826 03/07/2566 499,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
159 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 03/07/2566 23,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
160 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม น้ำมัน 2 ที 02/11/2566 12,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
161 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ประกาศผลรายไตรมาส 4 ระหว่างเดือน ต.ค.2566 - ธ.ค.2566 30/10/2566 51,579.78 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
162 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ยางมะตอยสำเร็จรูป 26/09/2566 116,204.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
163 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ผงดูดซับน้ำมัน ผขนาดจุ 10 กก.) 26/09/2566 48,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
164 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ไม้กวาดทางมะพร้าว 26/09/2566 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
165 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ใบมีดตัดหญ้า ขนาด 14 นิ้ว 26/09/2566 14,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 151 ถึง 165 จาก 1,940 รายการ