แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
121 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อน้ำมันหล่อลื่น (งานเงินทุนหมุนเวียน) 18/12/2566 25,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
122 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 19/12/2566 5,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
123 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้้อเสื้อยืดคอกลมสีส้มพร้อมโลโก้แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 19/12/2566 61,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
124 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อยางรถยนต์ 215/70/15 19/12/2566 15,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
125 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อน้ำมันหล่อลื่น (งานเงินทุนหมุนเวียน) 19/12/2566 25,512.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
126 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ขายทอดตลาดเครื่องจักร - ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 3 รายการ 12/01/2567 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
127 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 08/12/2566 25,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
128 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 08/12/2566 5,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
129 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 08/12/2566 15,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
130 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อน้ำมันหล่อลื่น (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/12/2566 25,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
131 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ 23-30522-6333-17-1 28/11/2566 14,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
132 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 44-55322-9808-16-7 28/11/2566 11,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
133 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 21-35472-6609-15-7 28/11/2566 10,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
134 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 27/11/2566 31,945.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
135 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/11/2566 41,514.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 121 ถึง 135 จาก 1,940 รายการ