แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานซื้อป้ายเตือนทางโค้งโซล่าเซลล์ ขนาด 60x75 ซม. ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade หลอด LED จำนวน 5 ชุด 19/01/2567 487,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 18/01/2567 26,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 18/01/2567 10,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม แบริเออร์ชนิดเติมน้ำสีส้ม ขนาด 50x80x100 ซม. 18/01/2567 499,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ป้ายเตือนทางโค้ง ต.63 ขนาด 0.60x0.75 ม. 18/01/2567 495,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 16/01/2567 11,782.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม หลักล้มลุกสีส้ม ขนาด 75 ซม. 16/01/2567 493,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม วัสดุไฟฟ้า 16/01/2567 499,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม วัสดจราจรสงเคราะห์ 16/01/2567 240,075.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ 16/01/2567 283,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม วัสดุก่อสร้าง 16/01/2567 33,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ประกาศผลรายไตรมาส การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.66 - ธ.ค.66 10/01/2567 67,586.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 44-35422-0269-17-6 11/01/2567 17,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 44-55322-9807-16-6 11/01/2567 6,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ทางหลวงให้อยู่ในสภาพสวยงาม ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ปากท่อ – สระพัง ระหว่าง กม.๑๒๕+๔๐๐ – กม.๑๒๕+๖๕๐ ด้านขวาทาง และทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตอน บางแพ – บางพรม ระหว่าง กม.๕+๑๑๒ – กม.๒๐+๘๑๖ ปริมาณงาน ๑ งาน 30/01/2567 4,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,861 รายการ