แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
136 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุไฟฟ้า 21/11/2566 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
137 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อไฟกระพริบ Solar Cell ขนาด 300 มม.ชนิด LED 300 หลอดสีเหลือง 21/11/2566 495,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
138 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อป้ายเตือนทางโค้งโซล่าเซลส์ 21/11/2566 195,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
139 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/11/2566 104,555.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
140 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อหลอดไฟ 21/11/2566 31,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
141 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม เป้าสะท้อนแสง ขนาด 15x10 ซม.ชนิดหน้าเดียว สีเหลือง 13/11/2566 60,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
142 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (OSB) ทางหลวงหมายเลข 3088 ตอนควบคุม 0101 ตอน ราชบุรี - ปากท่อ ระหว่าง กม.2+900 - กม.3+300 13/11/2566 141,984.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
143 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการตีเส้นชะลอความเร็ว (Rumble Strip) ทางหลวงหมายเลข 3335 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว ระหว่าง กม.20+600 - กม.21+000 13/11/2566 31,455.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
144 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการตัดหญ้าเกาะกลางและไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.53+875 - กม.80+826 13/11/2566 155,939.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
145 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการตัดหญ้าร่องกลางและไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางแพ - บางพรม ระหว่าง กม.0+000 - กม.33+838 09/11/2566 102,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
146 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ 09/11/2566 134,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
147 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ 09/11/2566 409,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
148 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 09/11/2566 22,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
149 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว 09/11/2566 15,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
150 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุเกษตร 09/11/2566 16,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 136 ถึง 150 จาก 1,940 รายการ