แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ชั้นเก็บแฟ้ม ชนิด 20 ช่อง 06/09/2566 11,970.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ตู้เก็บเอกสาร 06/09/2566 25,970.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อเก้าอี้สำนักงาน 05/09/2566 100,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ชุดรับแขก 06/09/2566 29,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อน้ำมันดีเซล 06/09/2566 161,389.55 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 06/09/2566 53,674.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการตัดหญ้าร่องกลางและไหลท่าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.53+875 - กม.80+826 04/09/2566 155,939.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 23-30522-6333-17-1 05/09/2566 14,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 05/09/2566 72,390.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุไฟฟ้า 29/08/2566 484,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 29/08/2566 40,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 29/08/2566 16,035.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อป้ายเตือนทางโค้ง พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดป้าย 60x75 ซม. 25/08/2566 487,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 22/08/2566 36,562.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 22/08/2566 44,415.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,861 รายการ