แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1741 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 325 ตำบลกระดังงาและตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 21/06/2562 6,057,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1742 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,010 ลิตร 18/06/2562 162,474.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1743 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตำบลกระดังงาและตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 17/06/2562 6,057,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1744 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสรง และบริเวณข้างเคียง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ปากท่อ - สระพัง ที่ กม.125+500 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/06/2562 1,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1745 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อยางรถยนต์ขอบ 15 จำนวน 4 เส้น 14/06/2562 18,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1746 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 24 ใบ 14/06/2562 10,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1747 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 11/06/2562 33,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1748 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 10/06/2562 33,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1749 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อน้ำมัน จำนวน 4 รายการ 10/06/2562 48,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1750 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 325 ตำบลกระดังงาและตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 07/06/2562 6,057,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1751 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 566 ลิตร 04/06/2562 15,781.84 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1752 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,223 ลิตร 04/06/2562 34,402.99 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1753 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสรง และบริเวณข้างเคียง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ปากท่อ - สระพัง ที่ กม.125+500 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/06/2562 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1754 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 04/06/2562 55,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1755 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 คัน 04/06/2562 5,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,741 ถึง 1,755 จาก 1,940 รายการ