แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1756 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 30/05/2562 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1757 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพยสินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 28/05/2562 13,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1758 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 28/05/2562 50,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1759 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 28/05/2562 5,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1760 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 28/05/2562 70,656.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1761 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 100 อัน 28/05/2562 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1762 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการขุดซ่อมผิวทาง 28/05/2562 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1763 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการขุดซ่อมผิวทาง 28/05/2562 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1764 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสรง และบริเวณข้างเคียง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ปากท่อ - สระพัง ที่ กม.125+500 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/05/2562 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1765 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,566 ลิตร 17/05/2562 184,681.74 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1766 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 325 ตำบลกระดังงาและตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 17/05/2562 6,057,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1767 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุอจำนวน 1 งาน 15/05/2562 10,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1768 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตำบลกระดังงาและตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 13/05/2562 6,057,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1769 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 13/05/2562 19,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1770 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อยางรถยนต์ ขอบ 15 จำนวน 4 เส้น 13/05/2562 18,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,756 ถึง 1,770 จาก 1,940 รายการ