แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1771 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการขุดซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0100 จำนวน 1 งาน 13/05/2562 478,316.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1772 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการขุดซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0100 จำนวน 1 งาน 13/05/2562 478,316.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1773 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมาเยลข 325 ตำบลกระดังงาและตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 13/05/2562 6,057,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1774 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย 07/05/2562 177,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1775 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย 07/05/2562 177,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1776 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ประกาศผลขายทอดตลาดโคมไฟฟ้า ชำรุด(งานนอกเงินทุน) จำนวน 522 ดวงโคม 07/05/2562 156,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1777 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานซื้อยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 39 ตัน 02/05/2562 75,192.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1778 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 964 ลิตร 01/05/2562 26,962.66 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1779 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,279 ลิตร 01/05/2562 38,152.57 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1780 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย 01/05/2562 177,782.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1781 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการติดตั้งแผ่นราวกันอันตราย 01/05/2562 177,782.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1782 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/05/2562 7,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1783 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ จำนวน 7 รายการ 25/04/2562 372,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1784 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ จำนวน 7 รายการ 25/04/2562 372,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1785 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3337 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยชินสีห์ - หินสี 22/04/2562 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,771 ถึง 1,785 จาก 1,940 รายการ