แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1786 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 30/01/2562 96,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1787 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 30/01/2562 19,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1788 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 30/01/2562 24,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1789 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ จำนวน 12 รายการ 28/01/2562 286,705.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1790 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ จำนวน 12 รายการ 28/01/2562 286,705.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1791 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการกระเทาะสีเส้นจราจรเดิมและทาสีเส้นจราจรใหม่ จำนวน 1 รายการ 28/01/2562 54,810.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1792 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ขายทอดตลาดโคมไฟฟ้า ชำรุด 522 ดวงโคม (ครั้งที่ 2) 25/01/2562 522,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1793 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ทางหลวงหมายเลข 35 และทางหลวงหทายเลข 4 25/01/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1794 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 25/01/2562 11,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1795 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ทางหลวงหมายเลข 35 และทางหลวงหทายเลข 4 25/01/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1796 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง โครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ปี 2562 ของแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 18/01/2562 4,988,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1797 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ 17/01/2562 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1798 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 16/01/2562 19,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1799 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานซื้อวัสดุจราจรจำนวน 4 รายการ 16/01/2562 221,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1800 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 14/01/2562 39,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,786 ถึง 1,800 จาก 1,861 รายการ