แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1861 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 05/02/2562 5,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1862 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานซื้อหมืกเครื่องถ่ายเอกสาร 05/02/2562 26,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1863 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,127 ลิตร 01/02/2562 29,448.51 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1864 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 31/01/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1865 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 30/01/2562 96,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1866 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 30/01/2562 19,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1867 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 30/01/2562 24,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1868 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ จำนวน 12 รายการ 28/01/2562 286,705.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1869 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ จำนวน 12 รายการ 28/01/2562 286,705.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1870 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการกระเทาะสีเส้นจราจรเดิมและทาสีเส้นจราจรใหม่ จำนวน 1 รายการ 28/01/2562 54,810.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1871 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ขายทอดตลาดโคมไฟฟ้า ชำรุด 522 ดวงโคม (ครั้งที่ 2) 25/01/2562 522,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1872 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ทางหลวงหมายเลข 35 และทางหลวงหทายเลข 4 25/01/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1873 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 25/01/2562 11,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1874 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ทางหลวงหมายเลข 35 และทางหลวงหทายเลข 4 25/01/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1875 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง โครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ปี 2562 ของแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 18/01/2562 4,988,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,861 ถึง 1,875 จาก 1,940 รายการ