แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1846 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างความสูง 9.00 ม. จำนวน 1 งาน 20/02/2562 217,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1847 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ หมายเลข 25-51822-6916-10-7 จำนวน 1 คัน 20/02/2562 18,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1848 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ จำนวน 3 รายการ 14/02/2562 124,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1849 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อไฟกระพริบ Solar Cell ขนาด 300 มม. LED 172 หลอดสีเหลือง พร้อมเสาขนาด 4x4.00 ม. จำนวน 5 ชุด 14/02/2562 137,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1850 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อไฟกระพริบ Solar Cell ขนาด 300 มม. รุ่น LED 172 หลอด สีเหลือง พร้อมเสา ขนาด 4x4.00 ม. จำนวน 5 ชุด 14/02/2562 137,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1851 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 14/02/2562 60,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1852 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ จำนวน 3 รายการ 14/02/2562 124,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1853 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 13/02/2562 4,338,469.19 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1854 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อน้ำมันทูที จำนวน 100 กระป๋อง 13/02/2562 10,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1855 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 100 อัน 13/02/2562 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1856 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 คัน 07/02/2562 13,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1857 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างเหมาทำการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 05/02/2562 96,835.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1858 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานซื้อน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ 1200 ซีซี 05/02/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1859 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานซื้อน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ 1200 ซีซี 05/02/2562 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1860 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ 05/02/2562 18,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,846 ถึง 1,860 จาก 1,940 รายการ