แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1831 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการตัดหญ้าไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3510 จำนวน 1 งาน 07/03/2562 73,791.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1832 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 06/03/2562 4,338,469.19 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1833 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ หมายเลฃ 74-55322-6132-09-3 จำนวน 1 คัน 05/03/2562 13,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1834 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,127 ลิตร 01/03/2562 30,800.91 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1835 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการตัดหญ้าเกาะกลางและลาดคันทาง จำนวน 1 งาน 28/02/2562 92,642.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1836 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ขายทอดตลาดโคมไฟฟ้า ชำรุด จำนวน 522 ดวงโคม (ครั้งที่ 3) 27/02/2562 261,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1837 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ จำนวน 3 รายการ 26/02/2562 183,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1838 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ จำนวน 13 รายการ 26/02/2562 159,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1839 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 24 ใบ 26/02/2562 10,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1840 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ จำนวน 3 รายการ 26/02/2562 183,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1841 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ จำนวน 13 รายการ 26/02/2562 159,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1842 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 3088 และ 3093 จำนวน 1 งาน 26/02/2562 87,574.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1843 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 26/02/2562 17,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1844 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดโคมไฟฟ้า ชำรุด (งานนอกเงินทุน) จำนวน 522 ดวงโคม 25/02/2562 520,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1845 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างความสูง 9.00 ม. จำนวน 1 งาน 20/02/2562 217,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,831 ถึง 1,845 จาก 1,940 รายการ