แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1816 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการก่อสร้างกำแพงกันดิน ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ที่ กม.72+700 จำนวน 1 งาน 22/03/2562 499,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1817 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการก่อสร้างกำแพงกันดิน ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ที่ กม.72+700 จำนวน 1 งาน 22/03/2562 499,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1818 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 21/03/2562 27,996.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1819 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อไฟกระพริบ Solar Cell ขนาด 300 มม. รุ่น LED 172 หลอดสีเหลือง พร้อมเสา ขนาด 4x4.00 ม. จำนวน 10 ชุด 21/03/2562 275,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1820 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อไฟกระพริบ Solar Cell ขนาด 300 มม. รุ่น LED 172 หลอดสีเหลือง พร้อมเสา ขนาด 4x4.00 ม. จำนวน 10 ชุด 21/03/2562 275,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1821 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ จำนวน 7 รายการ 19/03/2562 33,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1822 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,305.80 ลิตร 18/03/2562 90,495.07 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1823 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 15/03/2562 13,398.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1824 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอนมนาโคก - แพรกหนามแดง ที่ กม.75+462 RT. จำนวน 1 งาน 12/03/2562 174,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1825 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ที่ กม.75+462 RT. จำนวน 1 งาน 12/03/2562 174,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1826 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 11/03/2562 163,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1827 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 11/03/2562 163,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1828 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ จำนวน 11 รายการ 07/03/2562 202,545.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1829 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดึจราจรสงเคราะห์ จำนวน 11 รายการ 07/03/2562 202,545.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1830 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/03/2562 13,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,816 ถึง 1,830 จาก 1,940 รายการ