แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม วัสดุงานบ้านงานครัว 25/09/2566 16,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 25/09/2566 30,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม เก้าอี้สำนักงาน 25/09/2566 12,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อโต๊ะทำงาน 25/09/2566 24,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ 19/09/2566 99,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น 19/09/2566 6,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อโซฟา 3 ที่นั่ง 19/09/2566 7,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ตู้กระจก 19/09/2566 15,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการทีเสียหายจากอุบัติเหตุ 18/09/2566 33,865.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 18/09/2566 33,865.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 18/09/2566 57,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราขการทีเสียหายจากอุบัติเหตุ 12/09/2566 33,865.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 12/09/2566 33,865.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 12/09/2566 49,845.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โต๊ะทำงาน 06/09/2566 14,890.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,861 รายการ