วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
title
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 14 นิ้ว 22/03/2567 12,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 25-35422-7037-16-3 21/03/2567 55,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 25-35422-7083-17-3 22/03/2567 16,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้้อยางรถยนต์ขอบ 215/70/15 22/03/2567 15,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาโครงการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 35 กม.61+900 - กม64+425 ตำบลบางแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 19/03/2567 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 19/03/2567 18,145.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเตือนแนวทาง 19/03/2567 496,629.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมศาลาที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 325 19/03/2567 363,028.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อผงดูดซับน้ำมัน (ขนาดจุ 10 กก.) 19/03/2567 96,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ 13/03/2567 187,445.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง-ดำ สำหรับติดพื้นผิวคอนกรีต 13/03/2567 298,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุเกษตร 13/03/2567 16,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 14 นิ้ว 13/03/2567 10,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูง 12.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.66+700 - กม.69+000 12/03/2567 495,504.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ยางรถยนต์ขอบ 15/70/15 12/03/2567 15,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,972 รายการ