แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1801 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 14/01/2562 19,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1802 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 14/01/2562 37,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1803 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อน้ำมันดีเซล 07/01/2562 246,207.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1804 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ 04/01/2562 16,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1805 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 100 อัน 03/01/2562 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1806 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 03/01/2562 27,376.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1807 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) 03/01/2562 1,161,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1808 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซล 02/01/2562 137,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1809 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ 02/01/2562 216,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1810 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 02/01/2562 28,772.31 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1811 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างผลิตป้ายไวนิล 26/12/2561 30,475.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1812 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ 26/12/2561 311,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1813 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง โครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ปี 2562 ของแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 26/12/2561 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1814 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ประกาศขายทอดตลาดโคมไฟฟ้า ชำรุด จำนวน 522 ดวงโคม 11/01/2562 783,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1815 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อใบมีดตัดหญ้า 19/12/2561 20,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,801 ถึง 1,815 จาก 1,861 รายการ