แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/11/2566 30,030.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม สติกเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม DIAMOND GRADE ขนาด 15x15 ซม. 03/07/2566 246,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการติดปุ่มสะท้อนแสงแบบหน้าเดียวสีขาวและแบบสองหน้าสีเหลือง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.54+715 - กม.79+550 (เป็นช่วงๆ) 03/07/2566 499,928.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการติดเป้าสะท้อนแสง (หน้าเดียว) ขนาด 15x15 ซม.ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.53+875 - กม.80+826 03/07/2566 499,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 03/07/2566 23,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม น้ำมัน 2 ที 02/11/2566 12,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ประกาศผลรายไตรมาส 4 ระหว่างเดือน ต.ค.2566 - ธ.ค.2566 30/10/2566 51,579.78 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ยางมะตอยสำเร็จรูป 26/09/2566 116,204.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ผงดูดซับน้ำมัน ผขนาดจุ 10 กก.) 26/09/2566 48,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ไม้กวาดทางมะพร้าว 26/09/2566 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ใบมีดตัดหญ้า ขนาด 14 นิ้ว 26/09/2566 14,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม น้ำมันดีเซล 26/09/2566 178,683.87 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม วัสดุสำนักงาน 26/09/2566 21,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 26/09/2566 78,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุสำนักงาน 26/09/2566 113,935.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,861 รายการ