แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อหลอดไฟ 21/11/2566 31,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม เป้าสะท้อนแสง ขนาด 15x10 ซม.ชนิดหน้าเดียว สีเหลือง 13/11/2566 60,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (OSB) ทางหลวงหมายเลข 3088 ตอนควบคุม 0101 ตอน ราชบุรี - ปากท่อ ระหว่าง กม.2+900 - กม.3+300 13/11/2566 141,984.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการตีเส้นชะลอความเร็ว (Rumble Strip) ทางหลวงหมายเลข 3335 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว ระหว่าง กม.20+600 - กม.21+000 13/11/2566 31,455.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการตัดหญ้าเกาะกลางและไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.53+875 - กม.80+826 13/11/2566 155,939.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการตัดหญ้าร่องกลางและไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางแพ - บางพรม ระหว่าง กม.0+000 - กม.33+838 09/11/2566 102,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ 09/11/2566 134,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ 09/11/2566 409,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 09/11/2566 22,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว 09/11/2566 15,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุเกษตร 09/11/2566 16,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม วัสดุเบ็ดเตล็ด 02/11/2566 56,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ 02/11/2566 292,595.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม วัสดุจราจรสงเคราะห์ 02/11/2566 49,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 02/11/2566 14,264.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,861 รายการ