วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
title
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11/06/2567 8,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 10/06/2567 14,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อสายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว 10/06/2567 5,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากท่อ - ห้วยศาลา ระหว่าง กม.1+100 - กม.3+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.300 กม.) 20/05/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3335 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (4.200 กม.) 20/05/2567 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3339 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยชินสีห์ - ราชบุรี ระหว่าง กม.10+825 - กม.11+307 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.482 กม.) 20/05/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รหัสงาน 33700กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.78+250 - กม.79+750 ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/05/2567 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 33700 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงมายเลข 35 ตอนควบคุม 0302 ตอน แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.82+100 - กม.82+850 ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/05/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ 22/05/2567 97,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ยางรถยนต์ขอบ 750R16 21/05/2567 43,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว 14/05/2567 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุไฟฟ้า 14/05/2567 392,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 23-75112-6518-22-6 13/05/2567 24,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 44-35422-0491-18-6 13/05/2567 21,070.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ 08/05/2567 96,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 2,007 รายการ