วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
title
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2567 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 35 กม.75+150 - กม.77+000 (ด้านซ้ายทาง) ตำบลยี่สาร ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/07/2567 45,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างซ่อมเครื่องจักรยาพาหนะหมายเลข 44-35422-0269-17-6 21/06/2567 41,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 46-35432-6820-14-9 21/06/2567 9,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 46-35432-6821-14-0 21/06/2567 5,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเตือนแนวทาง ต.63+ต.66 ขนาด 0.60x0.75 ม.ทางหลวงหมายเลข 3088 ตอนควบคุม 0101 ตอน ราชบุรี - ปากท่อ ระหว่าง กม.4+200 - กม.15+500 21/06/2567 496,629.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โครงการพัฒนาและยกระดับสาธารณูปโภคเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน งานติดตั้งราวกันอันตราย (กำแพงกันเสียง) ทางหลวงหมายเลข ๓๖๔๓ กม.๒+๖๕๑ - กม.๓+๓๐๐ ตำบลแม่กลอง ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 28/06/2567 4,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ บนทางหลวงหมายเลข 3093 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ที่ กม.7+400 (ด้านขวาทาง) 14/06/2567 33,865.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการติดปุ่มสะท้อนแสงชนิดหน้าเดียวสีเหลือง ทางหลวงหมายเลข 3088 ตอนควบคุม 0101 ตอน ราชบุรี - ปากท่อ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+300 14/06/2567 108,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป 14/06/2567 166,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ 11/06/2567 405,000.01 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อหลักล้าลุกสีส้ม ขนาด 75 ซม. 12/06/2567 493,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อป้ายเตือนทางโค้งโซล่าเซลส์ขนาด 60x75 ซม.ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade หลอด LED 13/06/2567 487,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการตัดหญ้าเกาะกลางและไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางแพ - บางพรม ระหว่าง กม.0+000 - กม.33+838 11/06/2567 102,726.44 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีขาว (แบบที่ 9) หน้า 36 นิ้ว ชนิด Very High Intensity Grade 11/06/2567 98,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 11/06/2567 68,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 2,007 รายการ