แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 05/01/2567 8,264.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 05/01/2567 13,206.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 03/01/2567 37,325.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 03/01/2567 33,865.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการทีเสียหายจากอุบัติเหตุ 03/01/2567 6,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 46-35432-6820-14-9 26/12/2566 6,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 74-55322-6132-09-3 ชำรุด 26/12/2566 5,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อยางรถยนต์ 215/65/16 26/12/2566 16,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อกระบองไฟฉายจราจร (แบบชาร์ทไฟ) 26/12/2566 45,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างผลิตป้ายไวนิล (เทศกาลปีใหม่) 26/12/2566 17,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุเกษตร 20/12/2566 499,838.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อน้ำมันหล่อลื่น (งานเงินทุนหมุนเวียน) 18/12/2566 25,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 19/12/2566 5,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้้อเสื้อยืดคอกลมสีส้มพร้อมโลโก้แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 19/12/2566 61,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อยางรถยนต์ 215/70/15 19/12/2566 15,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,861 รายการ